Høstferien 2015 – Åbortjern til Sørkedalen 29-30 september 2015

Bildet over er tåka som ligger over Åbortjern. Jeg overnattet ved Åbortjern.

Åbortjern ligger cirka 2.5 km sør for spålen. De tre bildene over er Åbortjern.

Elva som renner ut bleiksjøen.

Begge bildene over er Bleiksjøen. Når jeg kom til Bleiksjøen letta tåka.

Søndre Heggelivann med Heggelisæter i bakkgrunnen. Heggelivannene ligger på Krokskogen rett nord for Sørkedalen. Og det ligger 488 meter over havet. Det er et nordre og et søndre Heggelivann.


De 5 bildene over er solnedgangen over Krokskogen fra Kristibrenna som ligger ved Trillingtjerna.

Bildet over er teltet ved Søndre Heggelivann på morgenen den 30 september.

Bildet over er jeg som har laget bål for å koke nuddler.

#Krokskog #nordmarka #norge #heggelivann #åbortjern #bleiksjøen

Kommentarer